“La fable de la femme fontaine” Bronzen drink fontein

“De extase van de heilige Teresa”, Bernini’s beeld van de zestiende-eeuwse Spaanse mystica, is mijn uitgangspunt geweest om het thema ‘Female Orgasm’ vorm te geven. De tentoonstelling werd georganiseerd door miet air in Beers.

De Heilige Theresa is in opperste verrukking bij het ontvangen van de goddelijke vonken uit de hemel. Haar lichaam kronkelt achterover, haar habijt davert, haar ogen zijn half geloken en haar mond opent zich in volle ontspanning, door deze extatische ervaring. De mystieke en lichamelijke vervoering vallen hier samen.

Haar mond vond ik kwetsbaar, zo vol overgave dat ik het als symbool heb gekozen voor mijn beeld van ‘female orgasm’.

Ik speel met de begrippen ‘femme fontaine’, ‘fable’, ‘fables de la Fontaine’, omdat ze associaties oproepen. Een fabel veronderstelt een moraal. Hier schuurt enkel de vraag, zonder antwoord te geven ‘Of je lust en liefde moet loskoppelen van elkaar? Is het hedendaags zoeken naar wellust niet het zoeken naar liefde? Is Teresa’s orgasme, niet de ultiemste uitdrukking van liefde voor haar God?

Laaf je aan de lippen van mijn femme fontaine, geniet van deze lijfelijke sensatie en laat je vervoeren, misschien brengt zij je wel antwoorden.

babette degraeve mond in beers babette degraeve mond in beers